Hej alla i Kolmården och alla andra som bor i närheten av blivande Ostlänken!

Trollet-8-sidor-serieLadda ner TunnelTrollet samarbetar med Böksjö Vägsamfällighet, Stubbetorps Vattenförening och Strömsfors Vägförening i föreningen Bevara Kolmårdsskogen. Föreningen har sedan 2023 skiftat fokus från att jobba mot vindkraftsplanerna till att fokusera på att Kolmårdens vattentäkt inte ska förorenas och att Kolmårdens unika natur inte ska förstöras av byggtrafiken, buller och damm. Vad gör föreningen Bevara Kolmårdsskogen? Föreningens syfte är att främja natur- och miljöskydds-intressen i Kolmården. Föreningen ska aktivt arbeta för att förhindra etablering som negativt påverkar människors livsmiljöer, samt värna om landskapets särart och vårt svenska kulturarv. Här något om vad styrelsen har gjort under senaste åren: >> Arbetat med...